Forsiden Moduler

Moduler
Navigation

Online banebooking

Online banebooking

for klubber, haller, anlæg m.m.

1
Online booking

Brugere og medlemmer kan selv oprette sig online
Booking af baner via abonnement/medlemskab, klippekort eller online betaling
Ved sletning af booking kan betalt beløb genanvendes til anden booking
Bekræftelse på booking og sletning via email/SMS
Klippekort, medlemskaber, abonnementer med individuelle rettigheder og priser
2
Klubber

Online oprettelse og indmeldelse i klub
Online køb af medlemskab og klippekort - eventuelt med indmeldelsesgebyr
Angivelse af medspiller ved oprettelse af booking
Online betaling af gæstetimer
Mulighed for at tildele medlem et antal gratis gæstetimer
3
Faste banetimer

Medlemmer kan købe og forny deres faste banetime online
Ved køb og fornyelse får medlemmet automatisk forkøbsret til samme banetime næste sæson. Fornyes banetimen ikke inden en given dato bortfalder forkøbsretten og andre medlemmer får mulighed for at købe banetimen
Medlemmer kan aflyse deres faste banetime en enkelt dato således, at andre medlemmer kan reservere timen
Ved aflysning kan medlemmet få refunderet banetimens pris - eller en del af prisen - eller tildeles et erstatningsklip med adgang til at reservere en anden banetime
Mulighed for at refusion og erstatningsklip kun gives, hvis banetimen afsættes til anden side
4
Administration

Faste bookinger til f.eks. træning, turnering, vedligeholdelse etc.
Aflysning af medlemmers bookinger med automatisk fremsendelse af email og SMS
Opkrævning af medlemskab og kontingent via NETS - BetalingsService
Kontakt- og mailinglister til nyhedsmails, samt intern kommunikation
5
Styring af banebelysning

Via en PC på lokationen kan bookingsystemet styre lyset på banerne, således at der kun tændes lys for de timer, der er booket i systemet