Forsiden Moduler

Moduler
Navigation

Detailstyring af

Arrangementer og events

Detailstyring af

Arrangementer og events

1
Online forespørgsel

Brugere kan se oversigter over ledige lokaler - opdelt pr. dag, uge eller måned
Brugere opretter sig selv online
Booking af lokaler foregår via forespørgsel, som efterfølgende godkendes af administrator
Valg af ekstraydelser - f.eks. forplejning og udstyr
Automatisk fremsendelse af kvittering for forespørgsel, med foreløbig prisberegning
2
Styring af arrangement og resourcer

Detaljeret styring af opgaver, ydelser og resourcer
Afdelingsopdelt oversigt samt rapporter over dagens opgaver (til f.eks. køkken, pedel)
Kreditsalg fra POS/kasseapparat kan opsamles på arrangement til senere fakturering
Rapporter: Klargøringslister, Bestillingsforslag, Forecast m.v.
3
Sagsbehandling

Fremsendelse af kvittering, ordrebekræftelse, tilbud, faktura via email
Automatisk fakturering via NETS - BetalingsService
Brugere kan betale online med betalingskort eller via fremsendt indbetalingskort
Automatisk opdatering af betalingsinformationer via NETS
Et væld af rapporter som lokalelister, dagsrapporter, statistikker